BEVIDSTHEDSTRÆNING for alle – d. 6.03 – 10/4 2023

Lær at navigere igennem Bevidsthed, mærke Sandhed og Skabe din virkelighed.
Din Bevidsthed er Magisk. Når du først træder ind, opdager du Muligheder, begynder at Se nye veje og Skabe. Du møder Dig Selv.
Velkommen til bevidsthedstræning, som løfter virkelighedsopfattelse til et nyt perspektiv, og understøtter åbninger og udvidelser, som mennesker oplever lige nu.

”Jeg er Bevidstheds Vogter.
Jeg bærer adgang til Bevidstheds Muligheder.
Mit formål er at hjælpe Mennesker med at åbne
for Muligheder
inde i Sig Selv.
Når vi åbner bevidstheden, transformeres virkelighed og vi omdefinerer.
Velkommen til BEVIDSTHEDSTRÆNING,
hvor du møder nye dybder i dig,
din sandhed, din visdom.”

Bevidsthedstræning er en række af forløb, hvor du lærer at navigere igennem Bevidsthed.
Hvert forløb har sit emne og understøtter forskellige åbninger af bevidstheden, som er aktuelle lige nu.

06/3 – 10/4 – At træde ind i Fornyelsen

Praktisk forløb, hvor du modtager aktiveringer, vækker selvbevidsthed og lærer at navigere igennem din multidimensionelle natur. Du vil åbne for indsigter, og dele dem med din verden.

I dette forløb transformerer vi gamle indstillinger og træder ind i din Ny Styrke
Online, 6 mandage kl. 20.00-21.30

d. 6/3 – Vækning af selvbevidsthed. Du åbner og udvider din adgang til Bevidsthedsfelt og din Højere Bevidsthed.
d. 13/3 – Den Multidimensionelle Dig. Åbning for adgang til dit Guddommelige univers inde i dig selv.
d. 20/3 – Kollektiv bevidsthedsfelt på Jorden. Spejling inde i dig. At give slip på overlevelses mekanismer. Healing af fortiden.
d. 27/3 – Omdefinering af Kærligheds relation med sig selv. Den Ubetinget Kærlighed.
d. 3/4 – Sandhed i dig selv. Ny bevidsthed og udgangspunkt i livet. Overgang.
d. 10/4 – Støtte fra det Universelle Kosmiske Bevidsthedsfelt. Helhed med Universet. Tillid, håb og kærlighed. At blive fyldt op

Mulighed for deltagelse på Replay.
Pris: 850 kr. for hele forløb

Du kan tilmelde dig til Galina på:
tlf. 42 15 17 37 (sms) eller galina@unlimitedme.dk
+ overføre 850 kr. til Mobilepay 94998, med teksten “Træning 1”