At være Skabende Bevidsthed – Bevidsthedstræning 2

Vi fortsætter med at arbejde med aktiveringer af bevidstheden.
Sidste gang har vi arbejdet med ÅBNING TIL ET SKIFT i Grund-Bevidsthed (den findes nu som et video-forløb).

Denne gang fokuserer vi på, hvordan menneske-bevidsthed fungerer i den NYE FORM.
AT VÆRE SKABENDE BEVIDSTHED er emnet på dette forløb.

Vi tager udgangspunkt i det reelle liv, med fokus på hvad vi har brug for at gøre, for at bringe os selv på DET RIGTIGE SPOR i Livet. Og med fokus på, at vi selv er i stand til at gør det.

PRAKTISK:
Vi mødes online, over 6 mandag aftener, kl. 20.00-21.30.
Pris: 850 kr. for alle 6 gange, inkl. Replay

Den 1. lektion er allerede blevet holdt – se den ved at klikke på billedet.
Du kan stadig nå at være med til de resterende lektioner))

Bevidsthedstræning

d. 8/5 – Step 1 – vi åbner for det nye – muligheder i bevidstheden, som vi ikke havde tænkt over. Vi starter med at fortælle om de muligheder, som ligger i vores bevidsthed – omkring det skabende element af bevidstheden.
DIN SKABENDE BEVIDSTHED – er navn på den 1. lektion.

d. 15/5 – Step 2 – vi udvider forståelse, hvad den bevidsthed kan. For den skaber ikke af sig selv. Du er den skabende bevidsthed. Du skal være med, bevidst, om hvad du har lyst til at skabe. I grundtræk. Vil vi åbne for dette emne, hvor du skal vide, fokusere. FOKUS er i fokus denne gang. Dit Fokus – er drivkraften af din skabende bevidsthed. Hvad fokuserer du på i hverdagen? Observer dine tanker. Fokuserer du på det rigtige for dig, eller det som ikke fungerer? – bliver grund emne af denne lektion

d. 22/5 – Step 3 – åbning for DEN RIGTIGE INDSTILLING i dit fokus. Vi fokuserer konkret. Og alligevel ligger der en balance, hvor vi fokuserer bredt. Hvad fokuserer du på? Her går vi dybere, og fokuserer på ting, som er overordnet, og samtidig ikke. Ting, som er vigtige i dit liv. Her tager vi på en rejse, hvor vi vil definere nogle grund emner og aspekter af vores liv. Hvilke aspekter af livet har du mest lyst til at bringe i balance lige nu? Du kan gøre det!
Grundfokus er, at fokusere på det, som vi BEVIDST VÆLGER at fokusere på. Fokuser på bestemte aspekter af dit liv. Og dem, som du godt kan klare i øjeblikket. GØR FOKUS PRÆCIST.

d. 29/5 – Step 4 – handler om ERKENDELSER. Erkendelse er en overbevisning, som ændres i øjeblikket. Vi er under forandringer hele tiden. Erkendelser viser dig, hvilke emner flytter sig, og er aktuelle lige nu. Fokus i dit liv. Det rigtige fokus er at ÅBNE FOR BEVÆGELSEN. Vi åbner for bevægelsen bevidst, og tillader at det sker. vi fokuserer på emner, som er under bevægelsen lige nu.
Fokus under bevægelse åbner til NATURLIG TRANSFORMATION. Det er vigtigt at se og erkender, at der sker en bevægelse på bestemte områder i vores liv. Det ER vigtigt.

d. 5/6 – Step 5 – handler om de områder i livet, hvor vi sidder fast. Sidder fast i vores overbevisninger og flytter os ikke. Vi lader dette felt åbne sig, og bringer kontakten til vores højere bevidsthed til at åbne for nye forståelser. Definere de større perspektiver i livet ud fra denne forbindelse. Vi åbner feltet for en konkret healing af nogle aspekter, hvor vi flytter os ikke. Guidning, som kommer igennem, kommer til at flytte dig på de områder. Dette er bevidstheds træning, hvor du lærer et konkret redskab til at flytte dig selv på. Bevidstheds åbning, som du kan skabe for dig selv. Dette giver en erkendelse om, at DU KAN FLYTTE DIG SELV på forskellige områder i dit liv. Det er redskabet.

d. 12/6 – Step 6 – handler om at kigge hele vejen rundt og se, at de forskellige områder i livet hænger sammen. Bevægelsen i livet afhængig af, hvor hvidt vi fokuserer bevidst på hvad der sker i vores liv. Vi vil definere forskellige områder, konkret, som er vigtige at tage stilling til i livet. Registrer undervejs, hvilke områder er det værd at fokusere på lige nu – det er individuelt.

galina.earth logoDer er også muligt at deltage på Replay.
Pris: 850 kr. for hele forløbet

Du kan tilmelde dig til Galina på:
tlf. 42 15 17 37 (sms) eller galina@unlimitedme.dk
+ overføre 850 kr. til Mobilepay 94998, med teksten “Træning 2”