Kernehealing

Vores barndoms traumer lægger sig allerdybest ind i vores system, og bliver en del af det erfarings grundlag ud fra hvilket vi kommer til at leve vores liv. De påvirker vores syn på os selv og livet, og hæmmer os i at handle i  overensstemmelse med vores sande væsen.

Kernehealing forløser barndoms traumer og igangsætter en proces, hvor du lidt efter lidt giver slip på dine traumebaserede overbevisninger og reaktionsmønstre. Den giver dig frihed til at folde dig ud som det væsen du i virkeligheden er og leve dit liv ud fra din sande natur.Logo_rentegning_v7_outlineNår vi i de første leveår arbejder med sprog og motorik, er der en del af vores system som er meget åbent. Det er det autonome system, eller refleksområdet, som jeg kalder det. Det er et system, hvor vi ikke skal tænke over det vi gør, vi gør det per refleks. Vi skal jo ikke overveje hvordan vi skal gå, eller fokusere for at kunne tale. Det kører helt automatisk.

Da dette system er meget åbent, kan de oplevelser vi har, som virker voldsomme eller traumatiske, ved en fejl blive lagt ind i refleksområdet. Hvis de bliver lagt derind, så kan vi ikke rigtigt få dem væk. Lige som vi ikke kan sige til os selv, at vi ikke vil kunne tale mere, eller kunne gå. Så kan vi heller ikke sige til os selv, at vi ikke vil bære på dette barndomstraume. Det er altid barndomstraumer der ligger derinde, for systemet lukker i syvårsalderen.

De voldsomme oplevelser eller traumer, som vi får, som lægger sig ind i refleksområdet, kan give skader på vores kerner. Vores kerne er summen af alt det vi kommer med, når vi fødes. Det er en kombination af det som vores fysiske krop bidrager med i from af temperament, følelsessystem, ego mm. Og det som vores sjæl kommer med. Kernen er en samlet beskrivelse af alt det vi er. Kernen sidder derfor ikke et bestemt sted i os, men er en samlet betegnelse for det, der som udgangspunkt udgør os.

Når vi får traumer i barndommen, udløser det ofte skader i vores kerne, fordi den er åben i alderen op til de ca. 7 år gennem adgangen via refleksområdet. Skaderne giver ubalancer, som er meget dominerende. Da de ligger i refleksområdet, reagerer de per refleks. De er derfor meget svære at få styr på. Mange mennesker arbejder med sig selv gennem mange år på at få styr på ikke at få reaktioner fra deres skader, og de smerter de medfører i os.

Kerneskaderne giver nogle primære overbevisninger, som ikke er sande, men som for os bliver lige så sande som at vand er vådt. De primære overbevisninger har mange forskellige karakterer. Men eksempler kan være: Jeg er værdiløs, Der er ikke noget liv til mig, Jeg er alene osv. Alle sammen overbevisninger som er meget barske at leve med, og som arbejder på både et underbevidst og et bevidst plan i os.

KERNEHEALING

By: Kasper Fladmose - www.KasperFladmose.com

Kernehealingen  arbejder med de bevidsthedslag, hvor kerneskaderne lægger sig i de første 6-7 år af vores liv. Vi åbner op til de emotionelle, følelsesmæssige bindinger, til vores grundlæggende overbevisninger og reaktions mønstre, som stammer fra kerneskaderne. Langsomt igangsættes der en forløsnings proces, som kommer til at arbejde i dig i tiden fremover.

Under Kernehealingen vil jeg fortælle dig om dine primære overbevisninger og handlingsmønstre, som du har levet med på grund af dine kerneskader, og om hvilke forandringer du kan forvente efter kernehealingen.

Det kan være, at vi også kommer til at arbejde med de erfaringer og reaktions mønstre, som du bærer fra dine tidligere liv eller fra slægten, hvis det bliver aktuelt i forhold til din kernehealings proces.

Vi kommer også til at kigge på de styrker i dig, de aspekter af din sande natur, som er blevet skygget af dine kerneskader. Jeg hjælper dig til at genoprette forbindelse til de aspekter af din sande natur, som vil være gavnligt for dig at fokusere på i din fremtidig efterhealings proces.

En kernehealing tager ca 3 timer og skal ikke gentages igen. Sessionen kan foregå i min klinik eller via Skype/telefon. Sessionen bliver optaget, så du kan have optagelsen med hjem.

Efter kernehealingen kommer du i en proces, hvor dine smertebaserede reaktioner gradvis aftager og du finder ud af hvordan du vil håndtere de forskellige situationer i livet ud fra dit sande natur.