Soul Body Fusion® Kursus

Lær Soul Body Fusion® til egen brug eller bliv certificeret SBF-behandler på denne en-dags kursus.
Kurset er opdelt i to dele. Først vil jeg hjælpe dig med at komme dybere i kontakt med dig selv og med din sjæl. Jeg arbejder energetisk på dig og din kontakt med de aspekter, der repræsenterer din sande natur og – det du både er på det menneskelige og sjælelige plan. Din egen proces omkring harmonisering af din krops- og sjælskontakt sættes i gang.

Mens energien arbejder, forklarer jeg betydningen af den forbindelse. Stille skabes der forståelse af det, som Soul Body Fusion® også står for, og vi går over til vores anden del af kurset, hvor du initieres og lærer at bruge Soul Body Fusion® både på dig selv, din familie eller klienter – personligt eller fjernt 🙂

Om Soul Body Fusion®:

Soul Body Fusion® er et enkelt og kraftfuld redskab til at heale forbindelse i mellem kroppen og sjælen.

Det bringer dig fuldt til stede i din krop, skaber forbindelse til din sande natur og vækker bevidsthed om dine potentialer og din sjæls visdom.

På jordiske plan støtter SBF dig til at live dit liv i harmoni med dig selv.

Den styrker din jordforbindelse og på celleplan bringer kroppen i harmoni med det højest mulige lys eller frekvens, den kan rumme.
Dit system (kroppen og energifeltet) vil styrkes og stabiliseres, så du kan få adgang til dimensioner, der tidligere var utilgængelige for dig.

Forandringerne er permanente og fortsætter i det uendelige!

På kurset vil du selv lære at modtage Soul Body Fusion® og overføre den til andre. Du kommer dybere i forståelsen af budskabet, som energien bringer med sig og vil lære at bruge den til forskellige formål.

Soul Body Fusion ® forankrer virkningen af enhver behandlingsform med fokus på healing og afbalancering, og derfor også er en god supplement til behandlere.
Når blokeringer bliver fjernet, genopretter Soul Body Fusion® forbindelsen til sjælen, så ny bevidsthed og indsigter bliver vækket på det tidligere blokeret og ubalanceret område i klientens liv.

Du bliver certificeret Soul Body Fusion ® praktiker!

Prisen: 1.250 kr.

Betaling: reg.nr. 2267 kontonr. 627 559 0353, eller MobilePay 94998.
Skriv “dit navn + SBF” som tekst.

Tilmelding til Galina på tlf.: 42 15 17 37 (sms)

Jeg optager kurset på en lydfil, som du kan få adgang til efterfølgende.

Der serveres te/kaffe, chokolade og frugt.
Medbring venligst selv madpakke til frokost.

Vi ses til en healende og inspirerende dag 🙂
Med kærlighed ♥ Galina