Udfoldelsen: Din Indre Styrke – Healings forløb

Verden rundt mærker vi store forandringer. De foregår ikke kun ude i omverden, men folder sig ud dybt inde i os hver.
Det kræver nye redskaber, som vil støtte os i processen og kan give os den styrke og visdom, som kan løse opgaven.
Sammen skaber vi denne Verden på ny. I fællesskab.

Dette udfoldelsesforløb skabes for at VÆKKE DIN INDRE STYRKE.

Du vil gå igennem en dyb Healings og aktiverings forløb. Du vil møde forskellige aspekter af dig selv – de Åndelige, Sjælelige, Guddommelige og Jordiske, i sammenhæng med det fællesskab, du er en del af.
For hvert trin vil vi aktivere forskellige styrker i os. Det vil give os chancen til at tro på os selv og det vi gør, aktivere lysten til livet, og skabe plads til udfoldelsen af det vi er i sandheden. Fokus er Dig – din vej, og dit formål i livet.

Sandhed, Renhed, Kærlighed, Tro mod dig selv – er kerneemner her på forløbet!
… med en vigtig tvist, hvor vi møder os selv i Fællesskabet.

Forløbet er opdelt i trilogier:

Trin 1 – Den Guddommelige Dig

Dag 1: Møde med din Guddommelige eksistens – Dig, og din Guddommelige Jeg.
Under denne dag møder vi essensen af vores eksistens, som realiserer sig lige nu via Dig.
Dag 2: Møde med din Bevidsthed – dybden af visdom inde i dig. Intuition og din indre stemme – er essensen denne dag.
Dag 3: Retten til at være din Guddommelig Essens. Vi åbner op til den naturlige strøm af vores Guddommelige energi. Vi giver den plads til at strømme, og folde sig ud lige som den vil, lige som den har tænkt sig at gøre.

Trin 2 – Det Guddommelige og Det Menneskelige – Fællesskabet inde i dig

Dag 4: Vi åbner op til vores menneskelig grundlag – frekvensen af de indstillinger, som danner vores fundament i livet. De indstillinger, som løber igennem os, uden at gøre sig bemærket, og dog, fungerer vi helt naturligt via dem. Menneske bærer rigtig mange automat-reaktioner, som ”styrer” livet for os. Når vi ikke selv kan mærke vores livsvej, navigerer systemet for os. Vi kører på autopilot. Denne dag slukker vi for autopiloten i den grad, som vi i stand i at overtage selv.

Dag 5: Vi arbejder med de automatreaktioner, som ligger bag i vores slægt. Indstillinger, som vores forfædre har fungeret igennem. Disse kan også komme til at styre vores liv. Men det er ikke så hensigtsfuldt, hvis man ønsker at gå vejen anderledes – sådan som man selv vil. Dog, ligger der også stor erfaring, som kan give dig noget – styrke, som kan hjælpe dig på din vej. Denne dag fokuserer vi på styrker, som dine forfædre har oparbejdet igennem tiden, og låner dem, som er særlig aktuelle for os lige nu.

Dag 6: Her møder vi fællesskabet. Vores grundlag, som er baseret på fællesskab. Dette grundlag ligger endnu dybere i os. Den giver os de generelle indstillinger som alle mennesker på jorden har. Vi går igennem en aktivering, som giver os mulighed til at ikke blive styret af disse indstillinger, i den grad som vi er parat til.

Trin 3 – Dig og Fællesskabet – Styrken til at være Dig Selv

Dag 7: Vi åbner for fællesskabslagerne inde i dig på en Ny måde. Aktiveringen, som kommer her, er grundlæggende, og gælder alle mennesker på jorden. Denne dag skaber vi åbningen af bevidstheden – dig som Individ inde i fællesskabet

Dag 8: Vi arbejder med definitionen af sangen i dig – din egen Indre Stemme får lov til at lyde på ny. Din indre stemme får en plads i dit univers – og sangen får en ny lyd inde i dig

Dag 9: Her åbner vi for fællesskabet inde i dig. Opmærksomhed og kærlighed, som du bærer for fællesskabet, samt fællesskabet, som støtter dig med Bevidsthed om, at du er på det rette sted inde i dig selv

Trin 4 – Kærlighed til det vi er, det vi gør, til nye muligheder for vores udfoldelse

Dag 10: Denne dag handler om kærlighed til alt og alle rund omkring dig, men ikke på bekostning af dig selv. Selvet, som skal altid prioriteres først. For det er Dit Liv, og din udfoldelse. Hvem mærker til og definerer hvad du skal? – der er dig, din indre stemme, din indre vished inde i dig. Værdighed kommer frem, når vi arbejder ud fra os selv – vi bliver os selv tro.
Vælighed og kærlighed til os selv – er kernen denne dag.

Dag 11: Denne dag åbner vi for kærlighed til det vi gør. Vores udfoldelse. Interessen kommer indefra. Udfoldelsen, bevægelsen kommer, når vi ønsker noget opfyldt. Vores ønsker og begejstring indefra. Det, vi brander for. Denne dag handler om alt det, som giver os en dyb mening indeni.

Dag 12: Kærlighed til det vi gør, søger nye rammer for udfoldelsen denne dag. Rammerne bliver gennemsigtige. Inden rammer – inden begrænsninger i udfoldelsen.

Søgen efter det nye overtager her vores arbejde på forløbet,
og sender os smukt ud i livet ♥

Praktisk:

Vi mødes Online, over Zoom, kl. 19.30 – 21.00

Dato: 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 20/4, 21/4, 22/4, 25/4, 26/4, 27/4

Der er også muligt at deltage via videooptagelser
(link til optagelsen bliver tilgængelig senere samme aften)

Prisen: 1.800 kr.

Betaling: MobilePay 94998 (skriv venligst dit navn på indbetalingen)

Tilmelding: til Galina på 42151737 (sms) eller galina@galinasaikova.com