BEVIDSTHEDSTRÆNING

Lær at navigere igennem Bevidsthed, mærke Sandhed og Skabe din virkelighed.
Din Bevidsthed er Magisk. Når du først træder ind, opdager du Muligheder, begynder at Se nye veje og Skabe. Du møder Dig Selv.
Velkommen til bevidsthedstræning, som løfter virkelighedsopfattelse til et nyt perspektiv, og understøtter åbninger og udvidelser, som mennesker oplever lige nu.

”Jeg er Bevidstheds Vogter.
Jeg bærer adgang til Bevidstheds Muligheder.
Mit formål er at hjælpe Mennesker med at åbne
for Muligheder
inde i Sig Selv.
Når vi åbner bevidstheden, transformeres virkelighed og vi omdefinerer.
Velkommen til BEVIDSTHEDSTRÆNING,
hvor du møder nye dybder i dig,
din sandhed, din visdom.”

Bevidsthedstræning er en række af forløb, hvor du lærer at navigere igennem Bevidsthed.
Hvert forløb har sit emne og understøtter forskellige åbninger af bevidstheden, som er aktuelle lige nu.

Forløbene er uafhængige af hinanden, og du kan deltage i de næste forløb, selv om du ikke har været med i de forudgående.

Det er mødet med den Multidimensionelle Dig og din Kvante-Bevidsthed.

Bevidsthedstræning 1:
FORNYELSE AF GRUND-BEVIDSTHED
video-forløb med 6 aktiveringer

I gennem 6 video-lektioner modtager vi aktiveringer, vækker selvbevidsthed og lærer at navigere igennem vores multidimensionelle natur. Vi omdefinerer nogle af de grundprincipper, som mennesker har været underlagt frem til nu. Det åbner for nye indsigter, som hjælper os at give slip på gamle indstillinger, og træde ind i det nye – ny bevidsthed, ny styrke, den nye dig.

Der er 6 video-lektioner:

1 – Vækning af selvbevidsthed. Du åbner og udvider din adgang til Bevidsthedsfelt og din Højere Bevidsthed.
2 – Den Multidimensionelle Dig. Åbning for adgang til dit Guddommelige univers inde i dig selv.
3 – Kollektiv bevidsthedsfelt på Jorden. Spejling inde i dig. At give slip på overlevelses mekanismer. Healing af fortiden.
4 – Omdefinering af Kærligheds relation med sig selv. Den Ubetinget Kærlighed.
5 – Sandhed i dig selv. Ny bevidsthed og udgangspunkt i livet. Overgang.
6 – Støtte fra det Universelle Kosmiske Bevidsthedsfelt. Helhed med Universet. Tillid, håb og kærlighed. At blive fyldt op

Se video af den 1. lektion (klik på billedet):

Bevidstheds træning

Pris: 850 kr. for hele forløbet

Forløbet kan bestilles hos Galina på:
tlf. 42 15 17 37 (sms) eller galina@unlimitedme.dk
+ overføre 850 kr. til Mobilepay 94998, med teksten “Træning 1”

galia.earth

Bevidsthedstræning 2:
AT VÆRE SKABENDE BEVIDSTHED
Den Nye Grund-Bevidsthed
Online, fra 8/5 – 12/6 2023

Denne gang fokuserer vi på, hvordan menneske-bevidsthed fungerer i den NYE FORM.
AT VÆRE SKABENDE BEVIDSTHED er emnet på dette forløb.

Vi tager udgangspunkt i det reelle liv, med fokus på hvad vi har brug for at gøre, for at bringe os selv på DET RIGTIGE SPOR i Livet. Og med fokus på, at vi selv er i stand til at gør det.

PRAKTISK:
Vi mødes online, over 6 mandag aftener, kl. 20.00-21.30.
Pris: 850 kr. for alle 6 gange, inkl. Replay

d. 8/5 – Step 1 – vi åbner for det nye – muligheder i bevidstheden, som vi ikke havde tænkt over. Vi starter med at fortælle om de muligheder, som ligger i vores bevidsthed – omkring det skabende element af bevidstheden.
DIN SKABENDE BEVIDSTHED – er navn på den 1. lektion.

d. 15/5 – Step 2 – vi udvider forståelse, hvad den bevidsthed kan. For den skaber ikke af sig selv. Du er den skabende bevidsthed. Du skal være med, bevidst, om hvad du har lyst til at skabe. I grundtræk. Vil vi åbne for dette emne, hvor du skal vide, fokusere. FOKUS er i fokus denne gang. Dit Fokus – er drivkraften af din skabende bevidsthed. Hvad fokuserer du på i hverdagen? Observer dine tanker. Fokuserer du på det rigtige for dig, eller det som ikke fungerer? – bliver grund emne af denne lektion

d. 22/5 – Step 3 – åbning for DEN RIGTIGE INDSTILLING i dit fokus. Vi fokuserer konkret. Og alligevel ligger der en balance, hvor vi fokuserer bredt. Hvad fokuserer du på? Her går vi dybere, og fokuserer på ting, som er overordnet, og samtidig ikke. Ting, som er vigtige i dit liv. Her tager vi på en rejse, hvor vi vil definere nogle grund emner og aspekter af vores liv. Hvilke aspekter af livet har du mest lyst til at bringe i balance lige nu? Du kan gøre det!
Grundfokus er, at fokusere på det, som vi BEVIDST VÆLGER at fokusere på. Fokuser på bestemte aspekter af dit liv. Og dem, som du godt kan klare i øjeblikket. GØR FOKUS PRÆCIST.

d. 29/5 – Step 4 – handler om ERKENDELSER. Erkendelse er en overbevisning, som ændres i øjeblikket. Vi er under forandringer hele tiden. Erkendelser viser dig, hvilke emner flytter sig, og er aktuelle lige nu. Fokus i dit liv. Det rigtige fokus er at ÅBNE FOR BEVÆGELSEN. Vi åbner for bevægelsen bevidst, og tillader at det sker. vi fokuserer på emner, som er under bevægelsen lige nu.
Fokus under bevægelse åbner til NATURLIG TRANSFORMATION. Det er vigtigt at se og erkender, at der sker en bevægelse på bestemte områder i vores liv. Det ER vigtigt.

d. 5/6 – Step 5 – handler om de områder i livet, hvor vi sidder fast. Sidder fast i vores overbevisninger og flytter os ikke. Vi lader dette felt åbne sig, og bringer kontakten til vores højere bevidsthed til at åbne for nye forståelser. Definere de større perspektiver i livet ud fra denne forbindelse. Vi åbner feltet for en konkret healing af nogle aspekter, hvor vi flytter os ikke. Guidning, som kommer igennem, kommer til at flytte dig på de områder. Dette er bevidstheds træning, hvor du lærer et konkret redskab til at flytte dig selv på. Bevidstheds åbning, som du kan skabe for dig selv. Dette giver en erkendelse om, at DU KAN FLYTTE DIG SELV på forskellige områder i dit liv. Det er redskabet.

d. 12/6 – Step 6 – handler om at kigge hele vejen rundt og se, at de forskellige områder i livet hænger sammen. Bevægelsen i livet afhængig af, hvor hvidt vi fokuserer bevidst på hvad der sker i vores liv. Vi vil definere forskellige områder, konkret, som er vigtige at tage stilling til i livet. Registrer undervejs, hvilke områder er det værd at fokusere på lige nu – det er individuelt.

Se video af den 1. lektion (klik på billedet):

Bevidsthedstræning

Der er også muligt at deltage på Replay.
Pris: 850 kr. for hele forløbet

Du kan tilmelde dig til Galina på:
tlf. 42 15 17 37 (sms) eller galina@unlimitedme.dk
+ overføre 850 kr. til Mobilepay 94998, med teksten “Træning 2”