Indre Guidance & Navigation

INDIVIDUELT VIDEO-FORLØB!
Tag video-lektioner, når det passer dig, og modtag personlig støtte fra Galina imellem lektioner

Kurset er for dig, som søger sandhed i dig selv. På forløbet åbner vi for sanselighed og de indstillinger, som hjælper os at navigere i livet i kontakt med det Guddommelige i os, samt støtte fra vores Guider.

Vi åbner for forskellige typer af kontakt. Alt er individuelt. Derfor holder vi rum, hvor du kan møde dine Guider, uanset, hvilke bevidsthedslag eller steder i universet de kommer fra.

Din kontakt definerer Din egen Indre Visdom. Ofte er det en påmindelse om den Styrke, som du selv bærer.
Lyt efter, med ikke underkast din egen styrke. Din egen Højere Bevidsthed er lige så vis, som de andres.

Vi udtrykker sandhed via vores egen essens og frekvens. Men alle er forbundet til fælles Sandhed via fælles bevidsthed. Vi genkender sandhed, når den formidles som essens, og ikke defineres i form. Vores opgave er at kunne vise dig Sandhed, uden at definere den for dig. Skabe et felt, hvor du lærer at mærke den selv.

Visdomsvogtere guider dette kursusforløb. Kurset er for dig, som søger sandhed i dig selv, og ønsker at mærke støtte med andet udgangspunkt for sandhed. Sammen skaber vi mangfoldighed af forståelser, som beriger os alle.

Velkommen til et dybt bevidstheds forløb i Sandhedens tegn.

Indre GuidancePraktisk:

På forløbet åbner vi for sanselighed og de indstillinger, som hjælper os at navigere i livet ud fra din Indre Guidance, i samklang med Universet, Guider og Visdom.

Ud fra den kontakt, vil du kunne:

• finde svar på spørgsmål i livet
• blive inspireret og finde løsninger
• tage beslutninger som er relevante for os
• prioritere og definere vores mål i livet
• være connectet 🙂

Igennem video-lektioner modtager du aktiveringer og laver praktiske øvelser, der styrker dit kundskab i bevidst Guidning og Navigation i livet.
Imellem lektionerne mødes vi til personlig 30-minuts session, hvor du deler dine oplevelser og modtager guidning.

Du kommer igennem 5 lektioner, med to energiarbejder (2 dele) i hver lektion:

1 – At åbne for Sanselighed, hvor vi åbner for Bevidst Sansning og prøver at sanse forskellige typer af Informationer

2 – Åbning af Kanal for din Indre Guidance, hvor vi åbner for vores inspirations kanal /guidnings kanal og begynder at modtage budskaber i kontakt med vores Højere Selv

3 – At sanse forskellige bevidstheds felter, fysisk inkarnerede. Her åbner vi evnen til at sanse forskellige bevidstheds felter, fysisk inkarnerede. Her arbejder vi multidimensionelt, i kontakt både med Jordiske felt og andre steder i Universet. Og vi øver os at kontakte informationsfelter uden for os selv og modtage information

4 – Guidance fra Højere Bevidstheder, Mestre og Eventyr-væsner. Denne gang skaber vi kontakt til højt-vibrerende bevidstheder, som Opstegne Mestre, Guddommelige Bevidstheder og Eventyrlige væsner. For at komme i kontakt med dem, lærer vi også at hæve vores frekvens

5 – Din Indre Guidance – Du er en Skabende Bevidsthed. Denne gang skaber vi kontakt med vores Skabende Natur. Vi mærker, hvordan vi skaber erkendelser og den guidning, som følger os trygt igennem livet. Samtidig lærer vi, hvordan vi spejler os i andres energi, bevidsthed og forståelser, for at skabe vores egne erkendelser

Pris: 2.850 kr.

Tilmelding dig til Galina på:
tlf. 42 15 17 37 (sms) eller galina@unlimitedme.dk
+ overføre 2.850 kr. til Mobilepay 94998, med teksten “Guidance” + dit navn