Hellig Ceremoni – Åbning af Guddommelig Grundlag i vores Fysiske Eksistens

Den 10/01 2023 har vi manifesteret en helt fantastisk Ceremoni!!!
Du kan deltage i Ceremonien på REPLAY her ❤️


Under denne Ceremoni åbner vi for DEN HELLIGE KILDE for DIT GUDDOMMELIGE LYS og KÆRLIGHED inde i dig.

Vi åbner for vores Guddommelige Bevidsthed, for Visdom om Lyset og Kærlighed, og lader det folde sig ud igennem vores menneskevæsen.

Vi vækker GUDDOMMELIGHED igennem vores FYSISKE EKSISTENS. Så begynder vores Grundstruktur, Energistruktur og Indstillinger transformere sig inde i os.
Strukturen NATURLIGT SKIFTER sin FORM.

Vi gennemgår et SKIFT i MENNESKE-GRUND-BEVIDSTHED.
Denne åbning sker både inde i os selv, og i den Kollektive Bevidstheds felt på samme tid.
Ceremonien bliver kaldt for Hellig Ceremoni, fordi vi åbner for vores Guddommelighed inde i vores fysisk repræsenteret menneskeform-, struktur-og bevidsthed.

Når vi åbner for Guddommelighed i Kroppen, vækker vi bevidstheden om at kroppen også er Guddommelig.

Ceremonien bringer os in i en tilstand af VÆREN, INDRE RO og en NATURLIG STYRKE

Rigtig god fornøjelse med Din Hellig Ceremoni!

Og husk at nyde processen undervejs 🥰