HEALER & SEER Uddannelse 2023 – Opstart

HEALER & SEER – HOLD 7 – Online – februar – december 2023

Uddannelse forløber over 9 måneder.
Undervisningen foregår i form af energiarbejde, som formidles igennem forskellige bevidstheds lag. Jeg guider dig, og samtidig arbejder på dig energetisk. I energiarbejdet ligger healing, åbninger af dine kompetencer, bevidsthedsudvidelser og aktiveringer.

Vi mødes om torsdagen, ONLINE, (evt. enkelte gange på Fyn, hvis det bliver relevant for gruppen):

2 gange om måneden kl. 10-14 (15) – til aktiveringer og energiarbejde
+ 1 gang om måneden kl. 10-12 – til sparring og støtte
+ 4 personlige Mentor-sessioner med mig i løbet af hele uddannelse,
(inkluderet i prisen)

Alle lektioner bliver optaget på lydfil, så du kan genhøre aktiveringer og øvelser.

Der forventes at du imellem lektioner laver øvelser eller genhører aktiveringer.

OPSTART – 23. februar 2023
(du kan nå at være med indtil d. 15. marts)

Aftalte mødedage for 1. og 2. modul:
23/2 – kl. 10-14 (15)
09/3 – kl. 10-14 (15)
23/3 – kl. 10-14 (15)
30/3 – kl. 10-12
13/4 – kl. 10-14 (15)
27/4 – kl. 10-14 (15)
uge 18 – personlig session
16/5 – kl. 10-14 (15)
uge 21 – personlig session
01/6 – kl. 10-12
08/6 – kl. 10-14 (15)
22/6 – kl. 10-14 (15)
Juli – sommerferie

Mødedage for modul 3 og 4 aftales med gruppen senere i forløbet.

INTRODUKTIONSAFTEN
Der blev afholdt online introduktionsaften i januar 2023. Du kan se optagelsen her:

DET FÅR DU PÅ UDDANNELSEN :

KANALISERET INDHOLD
Uddannelses indhold sammensættes individuelt til hvert hold
– det understøtter optimalt deltagernes behov
– undervisning opdateres løbende med de nye muligheder, som åbner sig i tiden

DYBT SELVINDSIGTS- OG TRANSFORMATIONS FORLØB
Hvert emne på uddannelsen åbner selvindsigter. Din individuelle forståelse af verden folder sig ud og understøtter din personlige spirituelle evolution. Du vil opleve fællesskabet med dine kollegaer i gruppen, og modtag støtte fra Galina i din personlige rejse

BEVIDSTHEDS TRÆNING
For hver lektion åbner og udvider vi vores Bevidsthed. Vi skaber adgang for dybder af forskellige bevidstheds lag, og åbner for det Multidimensionelle perspektiv i hverdagen. Du vil få mere helhed i din opfattelse af sammenhæng i livet

ÅBNING AF DINE SEER-KOMPETENCER
At være Seer betyder at kunne være i Bevidst Kontakt med Informationsfelt. At kunne se og sanse informationer på kryds og tværs af dybder i bevidstheds lag, forskellige steder i Universet, det kollektive felt og personlige erfaringer, andre inkarnationer. Hver af os har naturlig adgang til disse informationer. På Uddannelsen åbner vi for Din måde at se og sanse dem på

ÅBNING AF DINE HEALER-KOMPETENCER
Vi er et energetisk væsen, og hver dag udveksler vi energi med hinanden. Ubevidst. Vores opgave på uddannelsen er:
– at blive bevidst om vores energiudveksling og åbne for sanselighed
– at lære dine naturlige healer-evner at kende og åbne for styrken
– at bruge disse evner harmonisk

MÅLET – at kunne bevidst deltage i Livet og skabe Helhed i hverdagen. Det indebærer harmonisering af livsprocesser på alle planer: som Menneske, Sjælen og Ånden. At skabe smuk synergi imellem vores individuel rejse og et større livsperspektiv.

Skal du være med på det nye hold?
Send venligst en kort præsentation af dig selv og din baggrund til Galina på galina@unlimitedme.dk
tlf. 42 15 17 37 (sms)  / eller pb til https://www.facebook.com/galina.saikova.sorensen/