Healings forløb “Kærlighed uden begrænsninger” – lektion 1 – At elske dig selv lige som du er

Dette er den første lektion af healings forløbet “Kærlighed uden begrænsninger”, der handler om at finde frem til de aspekter af os selv, som ligger i skyggen og som har brug for vores kærlighed og anerkendelse. I denne lektion modtager du en healing, som hjælper dig med at elske dig selv lige som du er.

Hvis du ønsker at arbejde dybere med emnet, kan du deltage i hele forløbet af 5 lektioner, som selvstudie. Under videoen kan du læse om hele forløbet.


Her er en kort beskrivelse af hele forløbet:
Gennem dette forløb, kommer vi til at arbejde med vores Hjertecenter. Center for kommunikation, bevidst og ubevidst kommunikation med omverden. Det, at vi kommunikerer via hjertet er et kendt fænomen. Når hjertet er lukket, kommer kommunikationen til at foregå fra et andet sted, end det burde. Når vi kommunikerer med hjertet, åbnes alle døre og muligheder for os. Der skabes en åben forståelse af hinanden, hvor vi mærker tilliden. Derfra kan vi forbinde og relatere med hinanden i dybder, vi ikke kendte til før.

Velkommen til et forløb, bestående af 5 lektioner, hvor vi kommer til at heale og balancere vores hjertecenter – center for bevidst kommunikation med os selv og omverden. Hvor nye muligheder åbner sig, i takt med at vi åbner vores hjerter.
Undervejs kommer du gradvis til at skabe forståelse for de problemstillinger, som hører under emnet “Kærlighed uden begrænsninger”

Her er en kort beskrivelse af alle lektioner:

1. lektion – kærlighed til dig selv.
Vi kommer til at gå dybt og får healet vores forhold til os selv, til den vi er lige nu, og den som vi var som små børn. En udvidelse vil finde sted, hvor vi kommer til at forbinde ind til det sted i os selv, hvor vores indre barn er. Vores indre barn bliver healet og næret af omsorg og kærlighed helt tilbage, til da vi var helt små. Herfra kommer vi til at bygge videre i de næste sessioner.

2. lektion – her arbejder vi med følelsen af at være forladt.
Rigtig mange mennesker bærer desværre en forladtheds følelse i sig. For på et tidspunkt i vores liv føler alle, at de nu skal stå alene, eller blot skal være mere selvstændige. Og uanset hvor gammel man er, så vil man føle, at den støtte og support som vi havde tidligere, ikke er der mere. Lad os guide jer igennem denne session, hvor I igen kan mærke jer selv som værende støttede. Støttede af jeres Guider, støttede af Universet. I er aldrig alene. Husk det.

3. lektion kommer til at handle om tillid.
Tillid til os selv og omverden. I et harmonisk samarbejde med omverden kan vi skabe de smukkeste ting i verden. Vi blive støttede i, at vi med kærlighed og tillid til processen, kan åbne op til dybder, som er ubeskrivelige i os selv. Med tillid, kan vi skabe i sandhed, åbenhed og med tiltro til os selv. Velkommen til en session i tillid til jer selv og andre.

4. lektion – vi kommer til at arbejde på forskellige erfaringer, hvor I har været forrådt eller svigtet i jeres liv, nuværende eller i jeres andre inkarnationer.
Tillid kommer til at få en ny nuance her, hvor tilliden, som I har haft en forbindelse til før, har været brudt igen på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Det at blive svigtet igen, aktiverer en udvidet forståelse af dybden af kærligheds følelsen. Følelse, som vi godt kan gemme for os selv, når vi beskytter os selv. I takt med at vi kommer videre i vores forløb, åbnes vores hjerter. Vi kommer til at bevæge os igennem forskellige aspekter af de emner, som er blevet nævnt her.

5. lektion – vi skaber en dybere forståelse af jeres processer, og den dybere forbindelse til jeres egen sandhed via jeres hjerte aktiveres. Aktiveringen er vores afsluttende session, hvor vi via denne session vil aktivere en åben forbindelse til vores hjerter. Åben og fri forbindelse til kærlighed til os selv og omverden.

Prisen for hele forløbet er 850 kr.
Du kan bestille lektioner 2-5 ved at skrive til mig på galina@unlimitedme.dk

******

Ønsker du at arbejde dybere via healing med dine klienter omkring emnet “Kærlighed uden begrænsninger”, kan du deltager i en-dags healings kursus i healings energi Heart Felt Love. På dette kursus bliver du bærer af energien Heart Felt Love, som vækker genkendelsen af kærlighed i hjertet. Den healer vores inderste traumer, omkring det, at ikke føle os værdige til kærlighed, og det, der forhindrer os i at udveksle kærligheden frit. Efter kurset i HFL, kan du praktisere denne healing på dig selv, din familie og klienter <3

Du kan prøve healingen og mærke energien i den her: https://www.youtube.com/watch?v=tMI-aesAD0s