LT Modul – Kærlighed uden begrænsninger – online healings forløb – d. 4/4 + 11/4 + 18/4 + 25/4 + 2/5 2017 kl. 19.30 – 21.30

Gennem 5 lektioner, kommer vi til at arbejde med jeres Hjertecenter. Center for kommunikation, bevidst og ubevidst kommunikation med omverden. Det, at vi kommunikerer via hjertet er et kendt fænomen. Når hjertet er lukket, kommer kommunikationen til at foregå fra et andet sted, end det burde. Når vi kommunikerer med hjertet, åbnes alle døre og muligheder for os. Der skabes en åben forståelse af hinanden, hvor vi mærker tilliden. Derfra kan vi forbinde og relatere med hinanden i dybder, vi ikke kendte til før.

Velkommen til et forløb, hvor vi kommer til at heale og balancere vores hjertecenter – center for bevidst kommunikation med os selv og omverden. Hvor nye muligheder åbner sig, i takt med at vi åbner vores hjerter.

Vi arbejder online over webinar. Alle deltagere får adgang til lydfiler med healing fra sessioner, som kan bruges igen og igen.

Her er en kort beskrivelse af de emner, som vi kommer til at arbejde med:

1. session – kærlighed til dig selv.
Vi kommer til at gå dybt og får healet vores forhold til os selv, til den vi er lige nu, og den som vi var som små børn. En udvidelse vil finde sted, hvor vi kommer til at forbinde ind til det sted i os selv, hvor vores indre barn er. Vores indre barn bliver healet og næret af omsorg og kærlighed helt tilbage, til da vi var helt små. Herfra kommer vi til at bygge videre i de næste sessioner.

2. session – her arbejder vi med følelsen af at være forladt.
Rigtig mange mennesker bærer desværre en forladtheds følelse i sig. For på et tidspunkt i vores liv føler alle, at de nu skal stå alene, eller blot skal være mere selvstændige. Og uanset hvor gammel man er, så vil man føle, at den støtte og support som vi havde tidligere, ikke er der mere. Lad os guide jer igennem denne session, hvor I igen kan mærke jer selv som værende støttede. Støttede af jeres Guider, støttede af Universet. I er aldrig alene. Husk det.

3. session – handler om tillid.
Tillid til os selv og omverden. I et harmonisk samarbejde med omverden kan vi skabe de smukkeste ting i verden. Vi blive støttede i, at vi med kærlighed og tillid til processen, kan åbne op til dybder, som er ubeskrivelige i os selv. Med tillid, kan vi skabe i sandhed, åbenhed og med tiltro til os selv. Velkommen til en session i tillid til jer selv og andre.

4. session – her kommer vi til at arbejde på forskellige erfaringer, hvor I har været forrådt eller svigtet i jeres liv, nuværende eller i jeres andre inkarnationer.
Tillid kommer til at få en ny nuance her, hvor tilliden, som I har haft en forbindelse til før, har været brudt igen på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Det at blive svigtet igen, aktiverer en udvidet forståelse af dybden af kærligheds følelsen. Følelse, som vi godt kan gemme for os selv, når vi beskytter os selv. I takt med at vi kommer videre i vores forløb, åbnes vores hjerter. Vi kommer til at bevæge os igennem forskellige aspekter af de emner, som er blevet nævnt her.

5. session – Til sidst, skabes der en dybere forståelse af jeres processer, og den dybere forbindelse til jeres egen sandhed via jeres hjerte aktiveres. Aktiveringen er vores afsluttende session, hvor vi via denne session vil aktivere en åben forbindelse til vores hjerter. Åben og fri forbindelse til kærlighed til os selv og omverden.

Praktisk:

Det er også muligt at deltage fjernt forløbet, hvis du ikke kan være med fysisk én af dagene.
Jeg tager alle deltagere med i arbejdsfeltet, og du kan lytte til lydfilen efterfølgende.
På den måde opnår alle deltagere den fulde effekt af forløbet, uanset om de har deltaget over webinar eller fjernt.

Vi mødes tirsdage kl. 19.30-21.30
D. 4/4 + 11/4 + 18/4 + 25/4 + 2/5  2017

Pris for hele forløbet: 1.250 kr.
Beløbet kan ved behov fordeles over flere rater.

Beløbet overføres til Nordea reg.nr. 2709 kontonr. 6279 215 018, eller Mobilepay 42151737
Husk at skrive dit navn + LT Kærlighed på overførslen.
Tilmelding:
galina@unlimitedme.dk eller tlf. 4215 1737 (sms)

I kærlighed,
Galina og Guider