HEALER & SEER Uddannelse

Velkommen til Healer og Seer Uddannelsen
som kombinerer et dybt selvindsigts- og transformationsforløb

Vi starter blidt og igangsætter din helt egen rejse til DEN DU ER fra lektion 1.

Vores fokus og formål – AT BLIVE HEALER, og udfolde dine kompetencer til at SE og MÆRKE dybt ind i menneskets bevidsthed. Men vi starter med at kigge indad, hvor du kommer på en rejse ind i dig selv. Du bliver healet, får vakt din selvbevidsthed og sanselighed. Du lærer også at mærke ind og fordybe dig i andre menneskers bevidsthed.

Igennem uddannelsen bliver du styrket i DIN MÅDE AT HEALE PÅ. Vi åbner for de kompetencer, som deltagerne har hver især. Du får også nye kompetencer, som vi får lov til at låne i det kollektive felt af erfaringer.

Vi sætter også fokus på at udfolde DINE SEER EVNER. Under uddannelsen bruger vi bredt vores clairvoyante kapacitet til at mærke ind og se årsager til de problemstillinger, som vi arbejder med.

Vi åbner også for det MULTIDIMENSIONALE aspekt af os, som giver adgang til uendelige muligheder.

Hvert menneske bærer i sit energisystem alle informationer om sig selv – hvem man er, og hvilke livsopgaver man kommer med. Vi bærer information om vores tidligere erfaringer, også dem fra andre inkarnationer her på Jorden eller i andre bevidsthedsformer andre steder i universet.

Igennem uddannelsen vil vi lære at mærke ind i alle de informationer, som vi som menneske bærer i vores energi-og bevidsthedsfelt.

Vi vil udover at lære at heale og stabilisere et menneske, lære AT SKABE HELHEDEN, og hjælpe klienten med at være forbundet til sit Højere Selv og Selvbevidsthed. At være DET HELE MENNESKE er at møde sig selv, mærke sin livsvej og lære at lytte til sin indre stemme – sin indre vejviser.

Alt det, og meget mere lærer du igennem denne uddannelse.

PRAKTISK INFORMATION:

Uddannelse forløber over 9 måneder.
Undervisningen foregår i form af energiarbejde som formidles igennem forskellige bevidstheds lag. Jeg guider dig, og samtidig arbejder på dig energetisk. I energiarbejdet ligger healing, åbninger af dine kompetencer, bevidsthedsudvidelser og aktiveringer.

Undervisning foregår både på Fyn (Assens) og på Sjælland (to uafhængige hold)
Der er også mulighed for online-deltagelse

Alle lektioner bliver optaget, så du kan genhøre dem igen.

Der forventes at du imellem lektioner laver øvelser eller genhører aktiveringer via lydfiler.

OPSTART

Næste hold starter på Fyn i januar-februar 2023

Mere information om uddannelsen – beskrivelse af moduler, tidsramme og økonomi – læs her

Der bliver afholdt online introduktionsaften i december og igen i januar

DET FÅR DU PÅ UDDANNELSEN :

KANALISERET INDHOLD
Uddannelses indhold sammensættes individuelt til hvert hold
– det understøtter optimalt deltagernes behov
– undervisning opdateres løbende med de nye muligheder, som åbner sig i tiden

DYBT SELVINDSIGTS- OG TRANSFORMATIONS FORLØB
Hvert emne på uddannelsen åbner selvindsigter. Din individuelle forståelse af verden folder sig ud og understøtter din personlige spirituelle evolution. Du vil opleve fællesskabet med dine kollegaer i gruppen, og modtag støtte fra Galina i din personlige rejse

BEVIDSTHEDS TRÆNING
For hver lektion åbner og udvider vi vores Bevidsthed. Vi skaber adgang for dybder af forskellige bevidstheds lag, og åbner for det Multidimensionelle perspektiv i hverdagen. Du vil få mere helhed i din opfattelse af sammenhæng i livet

ÅBNING AF DINE SEER-KOMPETENCER
At være Seer betyder at kunne være i Bevidst Kontakt med Informationsfelt. At kunne se og sanse informationer på kryds og tværs af dybder i bevidstheds lag, forskellige steder i Universet, det kollektive felt og personlige erfaringer, andre inkarnationer. Hver af os har naturlig adgang til disse informationer. På Uddannelsen åbner vi for Din måde at se og sanse dem på

ÅBNING AF DINE HEALER-KOMPETENCER
Vi er et energetisk væsen, og hver dag udveksler vi energi med hinanden. Ubevidst. Vores opgave på uddannelsen er:
– at blive bevidst om vores energiudveksling og åbne for sanselighed
– at lære dine naturlige healer-evner at kende og åbne for styrken
– at bruge disse evner harmonisk

MÅLET – at kunne bevidst deltage i Livet og skabe Helhed i hverdagen. Det indebærer harmonisering af livsprocesser på alle planer: som Menneske, Sjælen og Ånden. At skabe smuk synergi imellem vores individuel rejse og et større livsperspektiv.

 

TILMELDING TIL INFOAFTEN og UDDANNELSEN

Send venligst en kort præsentation af dig selv og din baggrund til Galina på galina@unlimitedme.dk
tlf. 42 15 17 37 (sms)  / eller pb til https://www.facebook.com/galina.saikova.sorensen/