HEALER & SEER Uddannelse

Velkommen til Healer og Seer Uddannelsen
som kombinerer et dybt selvindsigts- og transformationsforløb

Vi starter blidt og igangsætter din helt egen rejse til DEN DU ER fra lektion 1.

Vores fokus og formål – AT BLIVE HEALER, og udfolde dine kompetencer til at SE og MÆRKE dybt ind i menneskets bevidsthed. Men vi starter med at kigge indad, hvor du kommer på en rejse ind i dig selv. Du bliver healet, får vakt din selvbevidsthed og sanselighed. Du lærer også at mærke ind og fordybe dig i andre menneskers bevidsthed.

Igennem uddannelsen bliver du styrket i DIN MÅDE AT HEALE PÅ. Vi åbner for de kompetencer, som deltagerne har hver især. Du får også nye kompetencer, som vi får lov til at låne i det kollektive felt af erfaringer.

Vi sætter også fokus på at udfolde DINE SEER EVNER. Under uddannelsen bruger vi bredt vores clairvoyante kapacitet til at mærke ind og se årsager til de problemstillinger, som vi arbejder med.

Vi åbner også for det MULTIDIMENSIONALE aspekt af os, som giver adgang til uendelige muligheder.

Hvert menneske bærer i sit energisystem alle informationer om sig selv – hvem man er, og hvilke livsopgaver man kommer med. Vi bærer information om vores tidligere erfaringer, også dem fra andre inkarnationer her på Jorden eller i andre bevidsthedsformer andre steder i universet.

Igennem uddannelsen vil vi lære at mærke ind i alle de informationer, som vi som menneske bærer i vores energi-og bevidsthedsfelt.

Vi vil udover at lære at heale og stabilisere et menneske, lære AT SKABE HELHEDEN, og hjælpe klienten med at være forbundet til sit Højere Selv og Selvbevidsthed. At være DET HELE MENNESKE er at møde sig selv, mærke sin livsvej og lære at lytte til sin indre stemme – sin indre vejviser.

Alt det, og meget mere lærer du igennem denne uddannelse.

PRAKTISK INFORMATION:

Uddannelse forløber over 9 måneder.
Undervisningen foregår i form af energiarbejde som formidles igennem forskellige bevidstheds lag. Jeg guider dig, og samtidig arbejder på dig energetisk. I energiarbejdet ligger healing, åbninger af dine kompetencer, bevidsthedsudvidelser og aktiveringer.

Undervisning foregår både på Fyn (Assens) og på Sjælland (to uafhængige hold), aftener og weekender
Der er også mulighed for online-deltagelse

Alle lektioner bliver optaget, så du kan genhøre dem igen.

Der forventes at du imellem lektioner laver øvelser eller genhører aktiveringer via lydfiler.

OPSTART – Hold Sjælland 2022-2023

Uddannelsen forløber fra september 2022 til april (maj) 2023

Næste hold på Fyn starter i januar-februar 2023

TILMELDING TIL INTRODUKTIONSAFTEN

Send venligst en kort præsentation af dig selv og din baggrund til Galina på galina@unlimitedme.dk
tlf. 42 15 17 37 (sms)  / eller pb til https://www.facebook.com/galina.saikova.sorensen/

UDDANNELSEN ER OPDELT I MODULER
Undervisningen er kanaliseret, og tilpasses gruppen.
Derfor beskrivelsen af moduler vejledende

MODUL 1 : Møde med Dig Selv – åbning af dit Sansesystem og udfoldelse af Selvbevidstheden

Igennem energiøvelser møder vi os selv – både som Menneske og som Højere Bevidsthed. Begge aspekter samlet i en helhed – DIG.

Samtidig åbner vi for vores Sansesystem, og lærer at:
– Åbne /udfolde Bevidstheden
– Fokusere indad og mærke til Indre Sandhed
– Harmonisere vores Emotionelle tilstand og Nervesystem
– Komme ind i den Optimale for os Emotionelle tilstand
– Mærke ind i vores Historie og skabe plads hvor Healingen kan ske

Det vi lærer under første modul, lægger grundlaget for vores arbejde med andre mennesker fremover.
Modul 1 forløber over 6 uger

MODUL 2 – Udfoldelse af dit Healings Potentiale, samt arbejde med Begrænsninger

Her møder vi os selv i dybden. Begynder at arbejde med vores begrænsninger, og åbner
til forståelsen af os selv på alle planer. På denne modul begynder vi at arbejde med hinanden, og lærer hvordan vi kan hjælpe andre med at møde sig selv. Vi udvider vores adgang til og en dybere forståelse af healing, klarsyn, samt sammenhæng i livet.

Vi arbejder med emner:
– Oprindelsen af vores Eksistens – din Unikke plads i livet
– Slægtens historie og vores Dannelse i de første 7 år af livet
– Personlige Grænser og din optimale Arbejdstilstand
– Healing af det Aktuelle emne
– Stabilisering af nervesystemet & PTSD
– At finde Din plads i Healer-Fællesskab

Modul 2 inkluderer én individuel session med Galina:
– Healing af Kernen, varighed 3-3,5 timer

Modul 2 forløber over 2,5 måneder

MODUL 3 – Professionel – udfoldelse af din Styrke og Kompetencer

Her åbner vi og udvider vores kompetencer yderligere. Vi udfolder vores kapacitet til at arbejde med erfaringer på tværs af tid og sted. Dette udvider dine muligheder for at arbejde dybt under sessioner. Du bliver styrket i din egen personlige proces, og får mulighed for at arbejde bredt med dine kollegaer på uddannelsen.

Her arbejder vi med emner:
– Andre Inkarnationer og Karmiske forbindelser
– At vække Din Styrke: den Guddommelige, Menneskelige og den Kollektive plan
– Magien af Skabelsen – arbejde med Portaler
– At skabe Transformationen – Fællesskab med dine Kollegaer
– At skabe Healing med Langtidsvarende effekt – individuelle- og gruppehealinger
– Stabilisering af Felter

Modul 3 inkluderer to obligatoriske individuelle sessioner med Galina, som handler om åbning af personlige kompetencer – 2 x 1,5 time

Ud over fælles lektioner, deltager alle i et healings-videoforløb ”Udfoldelsen af Din Styrke”
(12 healings-lektioner á 1 time)

Modul 3 forløber over 2,5 måneder

MODUL 4 – Træning og Supervision

Under dette modul får vi åbnet op for mulighed til at arbejde i de dybeste lag af vores bevidsthed.

Vi arbejder bredt med hinanden, samt opbygger erfaringer i arbejdet med klienter uden for vores uddannelsesgruppe.

Modul 4 inkluderer én individuel session med Galina á 2 timer.

Efter træningen er du færdiguddannet, og kan arbejde trygt med dine klienter.

Modul 4 forløber over 2 måneder

Det udleveres uddannelsesbevis ved afslutningen af uddannelsen.

Økonomi:

Modul 1 – forløber over 6 uger, 6 mødegange – Pris – 3.900 kr.

Modul 2 – forløber over 2,5 måneder, 6 mødegange – Pris – 5.900 kr.
Inkl. individuel session med Galina á 3 timer.

Modul 3 – forløber over 2 måneder, 5 mødegange – Pris – 5.800 kr.
Inkl. to individuelle sessioner med Galina – 2 x 1,5 timer.
& Udfoldelsen af Din Styrke – healings videoforløb – á 12 lektioner

Modul 4 – forløber over 2 måneder, 5 mødegange – Pris – 7.300 kr.
Inkl. individuel session med Galina á 2-2,5 timer.

UDDANNELSES PRIS I ALT: 22.900 kr.

Betaling pr. modul eller pr. måned (ca. 2.550 pr. måned)

PERSONLIG STØTTE UNDER UDDANNELSEN, ved behov:

– Session á 1,5 time – uddannelsespris 1.000 kr. / normal pris 1.250 kr.

TILMELDING TIL UDDANNELSEN

Send venligst en kort præsentation af dig selv og din baggrund til Galina på galina@unlimitedme.dk
tlf. 42 15 17 37 (sms)  / eller pb til https://www.facebook.com/galina.saikova.sorensen/