Stress & PTSD

Om stress og PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)

Mange mennesker i dag oplever stress. Både vores livsstil i den vestlige del af verden, og de forventninger, som vi føler fællesskabet har til os, bidrager til udløsningen af stress.

Når vi oplever pressede perioder i vores liv, begynder hele vores system at arbejde på højt tryk. Vores nervesystem responderer på det, går ind i alarmberedskabs tilstand og bliver mere og mere reaktivt.
Hvis presset har været der over længere tid, bliver vores nervesystem vant til at arbejde i det niveau. Så kan det ikke længere finde tilbage til sit normale/ optimale niveau – det forbliver overreaktiv, uanset om der er grunde til det, eller ej.

Det betyder, at vi kan begynde at overreagere i situationer, som i virkeligheden er ikke så pressede for os. Det kan resultere i, at det bliver svært at klare en helt almindelig hverdag, da nervesystemet hele tiden er i akut beredskabs tilstand – på overarbejde.

Det kan også være, at vi har oplevet en pludselig, kortvarig men følelsesmæssig meget voldsom oplevelse. Det kan udløse en meget kraftig reaktion i vores nervesystem, som vi ikke kan komme over bagefter. Vores nervesystem bliver ligesom frosset inde i den tilstand, og agerer ud fra den.

Både presset over længere tid, og en voldsom kortvarig oplevelse, kan resultere i post traumatisk stress, også kaldet PTSD.

Healingen

At arbejde med stress og PTSD – er altid et samarbejde mellem dig og mig. Du kan forvente, at vi vil arbejde med følgende områder:

1. Reduktion af det ophobede stress i nervesystemet
Under normale forudsætninger, bliver kortvarige overreaktioner/stress reaktioner neutraliseret af de positive oplevelser, som nærer og healer vores system. D.v.s. at vi naturligt vil kunne balancere os selv. Under en akut eller langtidsvarende stress tilstand, kan vores system ikke nå at få den næring, og kan ikke opveje og neutralisere stress reaktioner. De bliver ophobet i systemet. Og det i sig selv bygger op til, at nervesystemet bliver mere og mere overreaktivt.
Derfor reduktionen af den ophobede stress – er en vigtig del af healingen.

2. Afspænding af nervesystemet. Her arbejder vi med de overreaktive områder af nervesystemet, som bliver bragt ind i den mere rolige og optimale tilstand.

3. Vi arbejder også med evt. følelser og mønstrer, som gør, at vi måske bliver ved med at komme ind i de situationer, som i den sidste ende kommer til at stresse os. Det kan f.eks. være mønstre, hvor vi ikke kan sige fra, eller hvor vi bærer overansvarlighed, præstations- eller kontrol mekanismer.
Alle disse mønstre kan også være årsager til langsomt opbyggende stressniveau i kroppen.

4. Ved chok-oplevelser, eller voldsomme oplevelser, vil vi også arbejde med helingen og forløsningen af den emotionelle reaktion, som blev udløst under oplevelsen.

5. Vi kan bære anlæg til stress reaktioner, som vi arver fra familien. Det er videnskabeligt bevist, at vi kan arve forskellige erfaringer, som ligger i familien. Det betyder, at vi kan bære anlæg til stressreaktioner, som nemt kan aktiveres i vores system. Når det anlæg er aktiver, kan det udløse voldsomme reaktioner, selv om vi i virkeligheden ikke har haft oplevelser, som burde udløse disse reaktioner.

6. Stabilisering af systemet som helhed. Her arbejder vi på, at hele systemet føler sig mere sammenhængende, og bliver stimuleret til at bedre kan arbejde sammen og kommunikere imellem de forskellige dele af systemet. Her opbygger vi styrken for hele systemet.

Alle disse elementer af healingen kan inkluderes i hver session, eller bliver fordelt i trin – alt afhængig af din individuelle situation, og hvad er det mest optimale for dig.

Øvelser til selvhjælp

Når man har haft stress/PTSD over længere tid, bliver hele dit system vant til at være i den tilstand. Det betyder, at dit system også skal vænnes af med at reagere på den måde.

Det indebærer et samarbejde imellem dig og mig, hvor du efter vores sessioner arbejder dagligt med dig selv via de øvelser og lydfilen, som du får fra mig.

Via det kommer vi til at skabe nye tilstand, mønstrer og erfaringer, som bliver indarbejdet i dit system. Du kommer til at styre reaktioner i dit system, i stedet for at de styrer dig.

Praktisk

For at det kan lade sig gøre, tilbyder jeg et forløb. Forløbet vil være individuelt sammensat og tilpasset dig og din situation, både i antal sessioner og tidsrum imellem sessioner.
Ofte tager det 3, 5 eller 8 sessioner, afhængig af stressens / PTSD´ens sværhedsgrad.

Sessioner kan foregå personligt i min klinik, eller over Skype. Det kan dog anbefales, at den første session foregår i min klinik, når vi arbejder med stress og PTSD.

By: Kasper Fladmose - www.KasperFladmose.com