Sjæls kontrakt & din livsvej

Når vi går i livet, har vi fri vilje til at vælge hvilken vej vi vil gå. Selv om vores sjæl har sin agenda her på Jorden, kan mennesket vælge at følge den eller ej. Derfor har vi en ”løs” forbindelse til vores sjæls kontrakt, som er ikke bindende.

Når vi vælger at gå sjælens vej, bliver forbindelsen meget mere kraftig, og du vil bedre mærke hvad der er meningen med dit liv. Det kommer ikke som en beskrivelse /opskrift på din sjæls vej, men mere som en indre træk i den retning. Går du sjælens vej, bliver du støttet undervejs og mærker flow i livet.

Jeg har mulighed for at forene dig tættere med din sjæls kontrakt, og hjælpe dig med at komme ind på din sjæls-lagte livs vej. Det vil gøre, at du bedre kan mærke i hvilken retning du skal gå, via det at mærke en indre træk i dig mod det som er din højere mening.

Jeg tilbyder et forløb af 3 sessioner, som bliver lagt i løbet af ca. 5 uger. Pris 3.200,- kr.

By: Kasper Fladmose - www.KasperFladmose.com

Under sessionerne bliver du stabiliseret, afbalanceret og koblet på din sjæls kontrakt. Gennem sessionerne kan du muligvis tage stilling til nogle af de ting som står i din sjæls kontrakt. Dette ligger i de problemstillinger som du går igennem lige nu, og drejer sig derfor ikke om dine fremtidige planer, som du ikke er bevidst om endnu. D.v.s., står du i en situation hvor du skal tage stilling til noget vigtigt i dit liv, kan jeg guide dig igennem, hvad der vil være bedst for dig. Det er dig der tager beslutningerne, men du kan bruge mig som sparring i det, hvor jeg kan give dig mulighed til bedre at mærke ind i situationen.

Valget er dit. Med min støtte kan du bedre foretage dig dine valg og træde ind på den livsvej som er mere optimal for dig.

I kærlighed
Galina og Dine Guider