Sjæls kontrakt & din livsvej

Når vi går igennem livet, har vi fri vilje til at vælge vores vej. Selv om vores sjæl har sin agenda her på Jorden, kan mennesket vælge at følge den eller ej. Derfor har vi oftest som udgangspunkt en ”løs” forbindelse til vores sjæls kontrakt, som er ikke 100% bindende.
Unaset hvor meget vi mærker vores sjæls kontrakt, gør vi vores bedste for at gå vejen 🙂

Når bevidstheden stiger på jorden, åbner vi op til forståelsen af vores højere formål og vores livs vej.

Når vi vælger at sige JA til at gå sjælens vej, aktiverer vi hukommelsen om den livs kontrakt, som vores sjæl har indgået inden afrejsen hertil. Kontrakten mærkes ikke som en beskrivelse af rejsen fra A til B, men som indre træk i de retninger, som er mest optimale for os, ud fra hvor vi står i vores liv. Derfor ligger der et utal af muligheder foran os. Og for hver step vi tager, åbnes der flere og flere muligheder til at fuldføre vores livs opgaver, ud fra de beslutninger, vi har taget.

En af mine livs opgaver er, at hjælpe andre at komme på den rette spor i forhold til deres. Jeg har mulighed til at hjælpe dig med at mærke den vej, som din sjæl har ønsket at gå her på jorden. Denne vej kan mærkes via et indre træk ind i den retning, som vil føles meningsfuldt inde i dit hjerte 

Jeg tilbyder et forløb af 3 til 5 sessioner, med 2 – 3 uger imellem.
Pris: 3 sessioner – 3.800,- kr.
5 sessioner – 6.300,- kr. (her giver vi mere tid til at arbejde med begrænsninger)

Hvad kommer vi til at arbejde med under forløbet

By: Kasper Fladmose - www.KasperFladmose.com

Under sessionerne bliver du dybere forbundet med din sjæl og din sjæls kontrakt, som vi ofte definerer som meningen i livet.
For at det kan blive muligt, vil vi arbejde med de begrænsninger, som måske har forhindret dig at mærke dig selv i den grad, som er nødvendig for at mærke dit livs formål.
Der kan også ligge begrænsninger, som forhindrer os at udleve det, som vi er her for.

De forhindringer, som vi står over for, helt naturligt afspejler sig i vores daglige liv. At bringe en forståelse ind i disse emner, kan hjælpe dig at fokusere din energi i den rigtige retning – på vej til din udfoldelse efter din sjæls kontrakt. Min opgave her er at både vise dig vejen, men også hjælpe dig via healing med forløsning af eventuelle blokeringer.

Hvis vi kommer til at kigge på dine konkrete fremtidige planer, vil vi tage udgangspunkt i det, som du bevidst har overvejet. Muligheder, som ligger foran os er uendelige. Men hvis vi kommer til at åbne op for noget, som vi slet ikke er klare til at håndtere endnu, kan vi ikke komme videre. Derfor tager vi altid udgangspunkt i hvor du er idag, og bygger derfra.

Under sessioner vil jeg bringe dig ind i et tilstand, hvorfra du bedre selv kan mærke, hvad der er rigtigt for dig, og hvad er forkert. Det er en vigtig del af forløbet, som du kan tage med i din hverdag efterfølgende.

Jeg bruger clairvoyant vejledning i vores arbejde. Den skal betragtes som en hjælp, og støtte til at du bedre kan mærke ind i din egen sandhed. Det er ud fra din sandhed, at du skal tage beslutninger i dit liv. På den måde vil du mærke, at det er dig, som er skaberen af dit liv 

I kærlighed  og Dine Guider