Modul – Synkronisering af Mennesket og Sjælen i dybden


Datoer: 11/1 + 17/1 + 21/1 Kl. 20.00 -21.30

Følelsen af helheden er målet med denne Modul. Det at kunne mærke dig selv er én af de vigtigste forudsætning for trivsel i livet. Forløbet er derfor til dig, som ønsker at komme i dybest kontakt med den du i virkeligheden er.

Det at kunne mærke sig selv på et dybere plan, både fra sjælens perspektiv og som menneske, kan være udfordrende. Forstyrrelser kan ligge i mange forskellige årsager, bragt ind fra besjælings tidspunkt, dine gamle inkarnations erfaringer, eller forstyrrelser/udfordringer i denne inkarnation.

Velkommen til et healings forløb, som bringer ro og harmoni i samarbejdet imellem dit Menneskevæsen og Sjæl. Du kommer i dybere og mere groundet kontakt med dig selv, samt kommer til at åbne mere op til dine højere aspekter, og de potentialer du bærer.

Forløbet består af healings sessioner, hvor jeg arbejder i et guidet felt. Arbejdet bliver tilrettelagt og skabt efter deltagernes behov og problemstillinger. I dette felt bruges mine kompetencer til at arbejde med emnet i mange forskellige lag, som jeg har oparbejdet igennem mange års erfaring indenfor emnet.

Vi mødes online (via webinar) over 3 gange.
Det er også muligt at deltage fjernt forløbet, hvis du ikke kan være med fysisk én af dagene. Jeg tager alle deltagere med i arbejdsfelt, og du kan lytte til lydfilen efterfølgende. På den måde opnår alle deltagere den fulde effekt af forløbet, uanset om de har deltaget over webinar eller fjernt.

Alle deltagere får efterfølgende adgang til lydfiler med healingen fra sessioner, som kan bruges igen og igen.

Dato: 11/1 + 17/1 + 21/1 Kl. 20.00 -21.30

Pris: 750 kr. (for alle 3 sessioner af dette modul)

Betaling: til reg.nr. 2709 kontonr. 6279215018. Husk at skrive dit navn + LT-SJÆLEN på overførslen. Eller MobilePay 42151737.
Tilmelding på galina@unlimitedme.dk eller på tlf. 42 15 17 37 (sms)