Hold 7 – Online – 2023

PRAKTISK INFORMATION
HEALER & SEER – HOLD 7 – Online – fra februar til december 2023

Uddannelse forløber over 9 måneder.
Undervisningen foregår i form af energiarbejde, som formidles igennem forskellige bevidstheds lag. Jeg guider dig, og samtidig arbejder på dig energetisk. I energiarbejdet ligger healing, åbninger af dine kompetencer, bevidsthedsudvidelser og aktiveringer.

Vi mødes om torsdagen, ONLINE, (evt. enkelte gange på Fyn, hvis det bliver relevant for gruppen):

2 gange om måneden kl. 10-14 (15) – til aktiveringer og energiarbejde
+ 1 gang om måneden kl. 10-12 – til sparring og støtte
+ 4 personlige Mentor-sessioner med mig i løbet af hele uddannelse,
(inkluderet i prisen)

Alle lektioner bliver optaget på lydfil, så du kan genhøre aktiveringer og øvelser.

Der forventes at du imellem lektioner laver øvelser eller genhører aktiveringer.

OPSTART – 23. februar 2023

Uddannelsen forløber fra februar til december 2023

Aftalte mødedage for 1. og 2. modul:
23/2 – kl. 10-14 (15)
09/3 – kl. 10-14 (15)
23/3 – kl. 10-14 (15)
30/3 – kl. 10-12
13/4 – kl. 10-14 (15)
27/4 – kl. 10-14 (15)
uge 18 – personlig session
16/5 – kl. 10-14 (15)
uge 21 – personlig session
01/6 – kl. 10-12
08/6 – kl. 10-14 (15)
22/6 – kl. 10-14 (15)
Juli – sommerferie

Mødedage for modul 3 og 4 aftales med gruppen senere i forløbet.

INTRODUKTIONSAFTEN

Der blev afholdt online introduktionsaften i januar 2023. Du kan se optagelsen her:

DET FÅR DU PÅ UDDANNELSEN :

KANALISERET INDHOLD
Uddannelses indhold sammensættes individuelt til hvert hold
– det understøtter optimalt deltagernes behov
– undervisning opdateres løbende med de nye muligheder, som åbner sig i tiden

DYBT SELVINDSIGTS- OG TRANSFORMATIONS FORLØB
Hvert emne på uddannelsen åbner selvindsigter. Din individuelle forståelse af verden folder sig ud og understøtter din personlige spirituelle evolution. Du vil opleve fællesskabet med dine kollegaer i gruppen, og modtag støtte fra Galina i din personlige rejse

BEVIDSTHEDS TRÆNING
For hver lektion åbner og udvider vi vores Bevidsthed. Vi skaber adgang for dybder af forskellige bevidstheds lag, og åbner for det Multidimensionelle perspektiv i hverdagen. Du vil få mere helhed i din opfattelse af sammenhæng i livet

ÅBNING AF DINE SEER-KOMPETENCER
At være Seer betyder at kunne være i Bevidst Kontakt med Informationsfelt. At kunne se og sanse informationer på kryds og tværs af dybder i bevidstheds lag, forskellige steder i Universet, det kollektive felt og personlige erfaringer, andre inkarnationer. Hver af os har naturlig adgang til disse informationer. På Uddannelsen åbner vi for Din måde at se og sanse dem på

ÅBNING AF DINE HEALER-KOMPETENCER
Vi er et energetisk væsen, og hver dag udveksler vi energi med hinanden. Ubevidst. Vores opgave på uddannelsen er:
– at blive bevidst om vores energiudveksling og åbne for sanselighed
– at lære dine naturlige healer-evner at kende og åbne for styrken
– at bruge disse evner harmonisk

MÅLET – at kunne bevidst deltage i Livet og skabe Helhed i hverdagen. Det indebærer harmonisering af livsprocesser på alle planer: som Menneske, Sjælen og Ånden. At skabe smuk synergi imellem vores individuel rejse og et større livsperspektiv.

UDDANNELSEN ER OPDELT I MODULER

Undervisningen er kanaliseret, bliver opdateret løbende og tilpasses hver gruppe.
Derfor beskrivelsen af moduler kun vejledende))

MODUL 1 : Åbning af dit Sansesystem og udfoldelse af Selvbevidstheden

Igennem energiøvelser møder vi os selv – både som Menneske og som Højere Bevidsthed. Begge aspekter samlet i en helhed – DIG.

Samtidig åbner vi for vores Sansesystem, og lærer at:
– Åbne Bevidstheden og udfolde dit Bevidsthedsfelt
– Fokusere indad og mærke til Indre Sandhed
– Skabe forbindelse med erfaringer fra andre Inkarnationer og Karmiske forbindelser
– Harmonisere vores Emotionelle tilstand og Nervesystem
– Komme ind i den Optimale for os Emotionelle tilstand

Det vi lærer under første modul, lægger grundlaget for vores arbejde med andre mennesker fremover.

MODUL 2 – Udfoldelse af dit Healings Potentiale, samt arbejde med Begrænsninger

Her møder vi os selv i dybden. Begynder at arbejde med vores begrænsninger, og åbner
til forståelsen af os selv på alle planer. På denne modul begynder vi at arbejde med hinanden, og lærer hvordan vi kan hjælpe andre med at møde sig selv. Vi udvider vores adgang til og en dybere forståelse af healing, klarsyn, samt sammenhæng i livet.

Vi arbejder med emner:
– Oprindelsen af vores Eksistens – din Unikke plads i livet
– Inkarnation og dannelse af vores liv på Jorden
– Slægtens historie og dannelse af grundemner i livet ´- de første 7 år af livet
– Personlige Grænser og din optimale Arbejdstilstand
– Healing af det Aktuelle emne
– Stabilisering af nervesystemet & PTSD
– Din plads i Healer-Fællesskab

Modul 2 inkluderer to individuelle sessioner med Galina:
– Healing af Kernen, varighed 3-3,5 timer
– Din Healer-kompetence, á 1,5 time

MODUL 3 – Udfoldelse af dit SEER Potentiale, samarbejde i mellem Seer og Healer Kompetencer

Her åbner vi og udvider vores kompetencer yderligere. Vi udfolder vores kapacitet til at arbejde med erfaringer på tværs af tid og sted. Dette udvider dine muligheder for at arbejde dybt under sessioner. Du bliver styrket i din egen personlige proces, og får mulighed for at arbejde bredt med dine kollegaer på uddannelsen.

Her arbejder vi med emner:
– At lære dine SEER-evner at kende
– At kunne skabe adgang til forskellige bevidstheds lag – udfolde dybden af healingen
– Den Guddommelige, Menneskelige og den Kollektive plan
– Magien af Skabelsen – arbejde med Portaler
– At skabe Transformationen – Fællesskab med dine Kollegaer
– At skabe Healing med Langtidsvarende effekt – individuelle- og gruppehealinger
– Stabilisering af Felter

Modul 3 inkluderer en individuel session med Galina, som handler om åbning af personlige kompetencer – á 1,5 time

MODUL 4 – KvanteBevidsthed og udfoldelser af muligheder

Her åbner vi og udvider vores kompetencer yderligere, og arbejder i kvante-feltet. Vi arbejder med erfaringer på tværs af tid og sted. Vi bliver Multidimensionelle. Dette udvider dine muligheder for at arbejde dybt under sessioner. Du bliver styrket i din egen personlige proces, og får mulighed for at arbejde bredt med dine kollegaer på uddannelsen.

Modul 4 inkluderer én individuel session med Galina á 1,5 time.

Det udleveres uddannelsesbevis ved afslutningen af uddannelsen.

Økonomi:

Uddannelses pris i alt 28.000 kr., fordelt på 4 moduler (7.000 kr. pr. modul)

YDERLIGERE PERSONLIG STØTTE UNDER UDDANNELSEN, ved behov:

– Session á 1,5 time – uddannelsespris 1.000 kr. / normal pris 1.500 kr.

TILMELDING TIL UDDANNELSEN

Send venligst en kort præsentation af dig selv og din baggrund til Galina på galina@unlimitedme.dk
tlf. 42 15 17 37 (sms)  / eller pb til https://www.facebook.com/galina.saikova.sorensen/