Corona-senfølger Healing

Mange mennesker oplever samme symptomer efter Corona smitten: træthed, dårlig hukommelse, indre lys bliver dæmpet og stråler med lav blus.

Hvis du kan genkende det, inviterer jeg dig til et 5-trins healings forløb
(der er også muligt at få et individuelt forløb).

Her vil vi arbejde med de mekanismer i kroppen, som forårsager disse symptomer, og vækker kroppen til Livet igen.
Vi arbejder med de fysiske reaktioner, energisystemet og det hormonelle system.

Samtidig normaliserer vi den nødvendige produktion af kroppens vitaminer og mineraler, som understøtter vores normale funktion både fysisk, psykisk og emotionelt.

Alle processer er individuelle, men rigtig mange oplever stor lettelse efter disse healinger.

Jeg inviterer dig til et healings forløb, som har 5 trin.

DE 5 TRIN:

Del 1 – AT SÆTTE LIVET I GANG 

Her arbejder vi med stivhed i systemet på alle planer: led, muskler, din indre indstilling. Vi sætter livet i gang i hele systemet, og trækker vejret med hele kroppen.
Vi aktiverer vores individuelle naturlige indre livsrytme.
Dette følges med Indre Ro, og til sammen understøttes din krops naturlige måde at fungere på

Del 2 – AT KOMME UD AF DEN AKUTTE TILSTAND

Efter Corona-smitten tror kroppen, at den er stadig under et virusangreb i en længere tid. Det påvirker rigtig mange funktioner i os.
Under denne healing slukker vi for den akutte tilstand, og igangsætter kroppens normale funktion.
Samtidig tilføjes kroppen den naturlige næring med Lys og de nødvendige vitaminer og mineraler.

Del 3 – VÆKKELSE AF LIV – kroppens funktioner
VITAMINER, MINERALER og den HORMONELLE SYSTEM

Bestemte Enzymer/partikler aktiveres i kroppen, som sørger for kroppens naturlige vitamin- og mineral-produktion (og delvis hormoner).
På den måde bliver kroppen “selvforsynende” i f.t. produktion af vitaminer og mineraler.
Derfra har vi fokus på harmonisering af den psykiske og emotionelle tilstand.

Der blev arbejdet med det Neurologiske system, som bringer dig i Zen-tilstand, og velbehag. Det harmoniserer dit hormonelles system.
Derfra harmoniserer vi det Energetiske system – dit eget mikrokosmos – Universet inde
i dig. Her balancerer vi vores virke, funktioner i kroppen og psykiske velbehag i sin helhed.

Del 4 – YOU ARE SAFE – du er sikker
HARMONISERING AF DIT HORMONELLE SYSTEM

Under denne healing tager vi udgangspunkt i “at være i sikkerhed” grund-tilstand.
Det understøtter den harmoniske virke af dit hormonelle system. Her arbejder vi både
i kroppen, samt den emotionelle tilstand.

Del 5 – WELNESS I LIVET – AT HAVE DET GODT – tilstand

Her aktiverer vi indstillingen i dig, for at have det godt i livet!

PRAKTISK:

Forløbet er blevet optaget på lydfil, som du kan høre, når du har tid.
Trinene skal tages i den originale rækkefølge, da hvert trin forbereder dig til det næste.
Det er optimalt at have 2-3- dages mellemrum i mellem hvert trin. I mellem tiden kan du gentage den sidste lektion igen og igen, før du kommer videre.

Når du har hørt alle lydfiler, kan du høre dem igen i din individuelle tempo og rækkefølge.

Spirituelt LederskabBestilling kan ske hos Galina på 42151737 (sms), eller galina@unlimitedme.dk

PRIS: 1.250 kr. for alle 5 healinger
Betaling: MobilePay 94998

Pris for et individuelt 5-trins forløb – 4.500 kr.