At skifte spor – Aktivering af et nyt grundlag for dine indstillinger i livet

Aktivering af et nyt grundlag for dine indstillinger i livet, og transformation af gamle grundlæggende overbevisninger, som begrænser vores muligheder i livet og fordrejer vores syn på os selv og verden.

Vi kommer ind i denne verden med en række af indstillinger. De er formet ud fra de kulturelle, samfundsmæssige og familierelaterede normer og regler, som vi inkarnerer i. De danner kimen til det grundlag, ud fra hvilket vi relaterer os til os selv og omverden. De danner også rammen for det inde i os, som vi senere skal forholde os til og balancere – vores livsopgaver.

Denne healing hjælper os med at transformere de overbevisninger, som begrænser vores muligheder i livet og fordrejer vores syn på os selv og verden.

Via forbindelse til din sjæls visdom og erfaringer, aktiveres nye indstillinger inde i dig. De svarer til det at være i balance inden for de emner, som er repræsenteret i dit menneskelige anlæg.
Det åbner op for en healende transformation af det gamle.

Hver session bliver optaget på lydfil, som vil hjælpe dig, til efterfølgende selv at arbejde med det.

Det er en tid for transformation, hvor vi har nye værdier, prioriteringer og krav til vores virkelighed

Sessionen tager 1,5 timer
Pris 1.500 kr.

Tilmelding til Galina på 4215 1737 (sms) eller galina@galinasaikova.dk

Mobilepay 94998
Reg.nr. 2267 kotonr. 6275590353