HEALER & SEER Uddannelse – Start i November 2021

Velkommen til Healer og Seer Uddannelsen
som kombinerer et dybt selvindsigts- og transformationsforløb

Vi starter blidt og igangsætter din helt egen rejse til DEN DU ER fra lektion 1.

Vores fokus og formål – AT BLIVE HEALER, og udfolde dine kompetencer til at SE og MÆRKE dybt ind i menneskets bevidsthed. Men vi starter med at kigge indad, hvor du kommer på en rejse ind i dig selv. Du bliver healet, får vakt din selvbevidsthed og sanselighed. Du lærer også at mærke ind og fordybe dig i andre menneskers bevidsthed.

Igennem uddannelsen bliver du styrket i DIN MÅDE AT HEALE PÅ. Vi åbner for de kompetencer, som deltagerne har hver især. Du får også nye kompetencer, som vi får lov til at låne i det kollektive felt af erfaringer.

Vi sætter også fokus på at udfolde DINE SEER EVNER. Under uddannelsen bruger vi bredt vores clairvoyante kapacitet til at mærke ind og se årsager til de problemstillinger, som vi arbejder med.

Hvert menneske bærer i sit energisystem alle informationer om sig selv – hvem man er, og hvilke livsopgaver man kommer med. Vi bærer information om vores tidligere erfaringer, også dem fra andre inkarnationer her på Jorden eller i andre bevidsthedsformer andre steder i universet.

Igennem uddannelsen vil vi lære at mærke ind i alle de informationer, som vi som menneske bærer i vores energi-og bevidsthedsfelt.

Vi vil udover at lære at heale og stabilisere et menneske, lære AT SKABE HELHEDEN, og hjælpe klienten med at være forbundet til sit Højere Selv og Selvbevidsthed. At være DET HELE MENNESKE er at møde sig selv, mærke sin livsvej og lære at lytte til sin indre stemme – sin indre vejviser.

Alt det, og meget mere lærer du igennem denne uddannelse.

PRAKTISK INFORMATION:

Undervisningen foregår i form af energiarbejde som formidles igennem forskellige bevidstheds lag. Jeg guider dig, og samtidig arbejder på dig energetisk. I energiarbejdet ligger healing, åbninger af dine kompetencer, bevidsthedsudvidelser og aktiveringer.
Hver lektion består af to dele, med to forskellige energiarbejde.

Undervisning foregår online, to gange om ugen i 2,5 – 3 timer ad gangen.

Alle lektioner bliver optaget, så du har også mulighed for at deltage via videooptagelser.

Der forventes at du imellem lektioner laver øvelser eller genhører aktiveringer via lydfiler/video.

OPSTART (gratis deltagelse):

Introduktion af Uddannelsen – d. 4. november kl. 20.00, online
1. lektion – d. 15. november kl. 10 – 13

TILMELDING TIL INTRODUKTIONSAFTEN

Send venligst en kort præsentation af dig selv og din baggrund til Galina på galina@unlimitedme.dk
tlf. 42 15 17 37 (sms)  / eller pb til https://www.facebook.com/galina.saikova.sorensen/

UDDANNELSEN ER OPDELT I MODULER

MODUL 1 : Møde med Dig Selv – åbning af dit Sansesystem og udfoldelse af Selvbevidstheden

Igennem energiøvelser møder vi os selv – både som Menneske og som Højere Bevidsthed. Begge aspekter samlet i en helhed – DIG. Samtidig åbner vi for vores sansesystem og lærer at fokusere indad. Vi åbner for selvbevidsthed på alle planer – det menneskelige og det Guddommelige.

Alt det vi lærer under første modul, lægger grundlaget for vores arbejde med andre mennesker fremover.

Modul 1 forløber i 6 uger / Grundpris – 3.500 kr.

Tilkøbs kurser: anbefales men er ikke obligatoriske
Soul Body Fusion – uddannelsespris 850 kr. / normal pris 1.250 kr.
Heart Felt Love – uddannelsespris 850 kr. / normal pris 1.250 kr.

MODUL 2 – Udfoldelse af dit Healings Potentiale

Her møder vi os selv i dybden. Begynder at arbejde med vores traumer og blokeringer, og udvider vores forståelse af os selv. Samtidig lærer vi hvordan vi kan hjælpe andre med at møde sig selv. Fra 6. lektion begynder vi at arbejde med hinanden. På den måde udvides vores adgang til en dybere forståelse af healing, klarsyn, udfoldelse af bevidstheden – som er nøgleord for dette modul. Vi arbejder med erfaringer fra dette liv samt andre inkarnationer, og møder os selv uden grænser.

Modul 2 forløber i 7 uger / Grundpris – 4.000 kr.

Tilkøbs kursus: anbefales men er ikke obligatorisk
Din guddommelige kontakt / udfoldelse af kontakten med den åndelige verden
1. dag – Dit Højere Selv – Indre Visdom og din Livsvej
2. dag – Kontakt med dine åndelige Guider og Hjælpere
Uddannelsespris for begge dage 1.800 kr. / normal pris 2.500 kr.

MODUL 3 – Professionel

Her udvider vi vores kompetencer igen. Vi arbejder med Portaler og det Kollektive Bevidsthedsfelt. Vi udfolder vores kapacitet til at arbejde med erfaringer på tværs af tid og sted, fra andre inkarnationer og andre steder i universet. Dette udvider dine muligheder for at arbejde dybt under sessioner. Du bliver styrket i din egen personlige proces, og får mulighed for at arbejde bredt med dine kollegaer på uddannelsen.

Modul 3 forløber i 7 uger / Grundpris – 4.500 kr.

Tilkøbs kursus: anbefales men er ikke obligatorisk
Healing i det fysiske felt – uddannelsespris 1.000 kr. / normal pris 1.500 kr.

MODUL 4 – Træning og Supervision

Under denne modul får vi yderligere trænet vores klarsyns- og healings kompetencer. Vi fortsætter undervisningen, plus får arbejdet med klienter uden for vores uddannelsesgruppe. Efter træningen er du færdiguddannet, og kan arbejde trygt med dine klienter.

Det udleveres uddannelsesbevis ved afslutningen af uddannelsen.

Modul 4 forløber i ca. 8 uger, afhængig af din parathed til at arbejde selvstændigt

Grundpris – 5.000 kr.

PERSONLIG STØTTE UNDER UDDANNELSEN, efter behov:

– Healing i f.t. det aktuelle emne – 1,5 time – uddannelsespris 1.250 kr. / normal pris 1.500 kr.
– Den Du Er / Healing af dine Kerneaspekter – 3 timer – uddannelsespris 2.400 kr. / normal pris 2.750 kr.

TILMELDING TIL UDDANNELSEN

Send venligst en kort præsentation af dig selv og din baggrund til Galina på galina@unlimitedme.dk
tlf. 42 15 17 37 (sms)  / eller pb til https://www.facebook.com/galina.saikova.sorensen/